Breng uw veiligheidsrisico’s tijdig in kaart

Checklists

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Veel van de branden ontstaan door werkzaamheden waarbij vonken vrijkomen en/of vlammen worden gebruikt. U kunt hierbij denken aan slijpen, lassen en andere dergelijke werkzaamheden. Dit risico is aanzienlijk te verkleinen door voorafgaande aan de werkzaamheden een veiligheidsprocedure toe te passen. Ook de verzekeraars willen dit risico graag verkleinen en hebben daarom in de polisvoorwaarden een clausule ”Brandgevaarlijke Werkzaamheden” opgenomen. In deze clausule is omschreven dat een schade, veroorzaakt door brandgevaarlijke werkzaamheden, alleen financieel wordt vergoed als de procedure “brandgevaarlijke werkzaamheden” is toegepast.

Het Verbond voor Verzekeraars heeft voor dit doel een "Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden" opgesteld. Door deze procedure bij brandgevaarlijke werkzaamheden toe te passen, is voldaan aan de polisvoorwaarden.De opdrachtgever en opdrachtnemer dienen beiden het formulier te ondertekenen en te bewaren.

Via de onderstaande link kunt u dit formulier downloaden.
Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

 

Veilig het gebouw achterlaten

Het is algemeen bekend dat in bepaalde tijden van het jaar de kans op een calamiteit groter is. U kunt bijvoorbeeld bij schoolgebouwen denken aan de zomer- en kerstvakantie. De kans op calamiteiten is te beïnvloeden door de omstandigheden aan te passen. De kans op brandstichting is bijvoorbeeld groter als er brandbaar materiaal vrij voor handen is. Door de omstandigheden met een negatieve invloed op het (brand)risico te elimineren, is de uiteindelijke kans op een calamiteit geminimaliseerd.

Als hulpmiddel heeft Willis Towers Watson een checklist gemaakt die aangeeft welke omstandigheden een grote invloed hebben op de kans dat een calamiteit zich voordoet. Door één van de onderstaande checklists in de betreffende periode uit te voeren, is de kans op een calamiteit veel kleiner gebleken.